سال جهش تولید

این پرندگان دارای بدنی کشیده و منقاری بلند هستند نرها بزرگتر از ماده‌ها هستند اما شکل همدیگرند. بالهایشان نسبتا پهن و بلند است و هنگام پرواز با بال زدن های...

 این تیره پرندگانی شبیه کبوتر را در بر می‌گیرد که عموما به رنگ شنی یا خاکی رنگی دیده می‌شوند. غیر آبزی اند و در حالت استراحت به دشواری می‌توان...

این خانواده حدود ۳۰ گونه دارد که در ایران سه گونه آن و در باغ پرندگان ناژوان اصفهان یک گونه آن یافت می‌شود. پرندگان آبزی و شیرجه رو و رنگشان تیره است . منقاری...

 مهمترین ویژگی برجسته این گونه از پرندگان نوک حجیم و رنگارنگ آنهاست .نوک این پرنده در ظاهر سنگین به نظر می‌رسد، ولی به خاطر وجود کیسه های هوایی در آن...

اعضای این خانواده پرندگان شکاری و شب پروازند که برخی از گونه‌های آنها در روز نیز شکار می کنند. آنها دارای بال های بلند و گرد، دم کوتاه، پاهای پره دار، سر بزرگ با...

این خانواده پرندگان با منقاری نوک تیز و بال های پهن و گرد را در بر می‌گیرد که هنگام پرواز گردن را روی شانه جمع می‌کنند. دمشان نسبتاً کوتاه است و نر و ماده همشکل...

اعضای این خانواده پرندگانی با اندازه متوسط، اغلب اجتماعی با رنگ آمیزی زیبا و دم نسبتاً بلند هستند. این خانواده در برگیرنده ۱۳۰ گونه پرنده از جمله بلبل...

این تیره؛ پرندگان بزرگ با پاها و گردن دراز دم نسبتاً کوتاه و سازگار با خشکی و آب را در بر می‌گیرد. منقار این پرندگان سخت و کشیده و اندکی...

اعضای این خانواده پرندگان اجتماعی و پر سر و صدا هستند که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید میکند . جًثه ای نسبتاً پر، دم کوچک و منقاری دراز و نوک تیز دارند و...

این خانواده پرندگان کوچک با منقاری سخت، دانه خوار و اجتماعی را در بر می‌گیرد که عمدتاً در مناطق جنگلی تولید مثل کرده و پروازی موجی شکل دارند. 

This...

این خانواده پرندگان شکاری و روز زی هستند و دارای بالهای کشیده و باریکند . معمولاً ساکت هستند، اما در هنگام احساس خطر و هشدار صدای جیغ مانندی دارند. رفتار زیستی و...

خانواده شترمرغیان از پرندگان بدون پرواز می باشند که در برگیرنده شترمرغ های موجود کنونی و اجداد قدیمی شان هستند . شترمرغ های کنونی شامل شترمرغ معمولی و...

 طوطی ها با بیش از ۳۹۳ گونه پرنده متعلق به راسته طوطی سانان هستند ،که اغلب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری زندگی می‌کنند. بیشترین تنوع طوطی ها در آمریکای...

این خانواده پرندگان آبزی و از مرغابی های پر سر و صدا هستند. گردنشان دراز است و سه انگشت جلویی پای آنها پرده دار است. پاها تقریباً در وسط سطح شکمی قرار دارد و نر و...

این خانواده پرندگانی کنار آب چر هستند و پاها و گردن دراز دارند . منقارشان شکل خاص دارد و به پایین برگشته است. آنها به رنگ‌های زیبای صورتی مایل به قرمز و سفید...

پرندگان شکاری و روز زی هستند که جثه بزرگی داشته و گوشتخوارند. منقاری مانند قلاب و چنگال‌های محکم برای گرفتن و پاره کردن شکار دارند . بالهایشان پهن و بلند است و...

این خانواده پرندگانی بزرگ با پاهای بسیار بلند ،گردن دراز و منقار بلند و کلفت را در برمی‌گیرد. نر و ماده همشکل هستند و به رنگهای سیاه و سفید دیده می‌شوند....

این خانواده شامل پرندگان خشکی زی هستند، که پاهایی بدون پر و دارای سیخک، بال های کوتاه و گرد و پروازی سنگین و مستقیم دارند. در برخی از گونه‌های این خانواده ؛نر و...

این خانواده پرندگان آبزی را در بر می‌گیرد که گردن دراز و بال های نسبتا باریک و نوک تیز دارند . پاها پرده دار و منقارشان پهن است و کناره‌های منقار دندانه دار است....

اعضای این خانواده از جمله پرنده های منحصر به فرد جهان از لحاظ زیبایی هستند و موزخواریان پرندگانی با اندازه متوسط تاج برآمده و دم دراز هستند. این پرندگان عمدتاً...

این پرندگان بزرگند و منقاری بلند و شاخی و کیسه زیر گلویی دارند که برای ذخیره ماهی است. فاصله دو بال به طور متوسط حدود ۳۱۵سانتیمتر بوده و دمشان نسبتاً کوتاه است ....

اعضای این خانواده چهار عضو در حال بقا هستند، که سه نوع از کاساواری ها و اموها را شامل می‌شوند. تمام اعضای در حال بقای این خانواده پرندگان بزرگ و بدون قدرت پرواز...

این خانواده در دو گروه کاکایی با منقار درشت و سخت، جثه بزرگ و توپر و گروه پرستوها با منقار عموماً نوک تیز و کوچکتر دیده می شوند . آنها به صورت گروهی زندگی می...

این خانواده پرندگان تند پرواز با بال های نوک تیز و دم نسبتاً بلند را در بر می گیرد. در این خانواده کبوترها پرجثه تر و بزرگ تر از قمریها هستند . سر کوچک و گردن...

 این خانواده بزرگترین پرندگان گنجشک سانان را در بر می‌گیرد، که از لحاظ تکاملی پیشرفته تر از سایرین هستند. منقار و پاهای درشت و سختی...

این خانواده شامل پرندگان متوسط تا کوچک با پاها و انگشتان اندکی بلند و دم کوتاه است که در مناطق باتلاقی یا نیزارهای فشرده زندگی می‌کنند. پنجه های بلند این...