عليرغم خويشاوندي نزديك اين پرنده با دودو(پرنده منقرض شده از تيره كبوتريان)دارا بودن قدرت پرواز نيكوبار را از دودو متمايز ساخته است . اين پرندگان به واسطه نداشتن...
  طول بدن این پرنده 74 سانتیمتر و وزنش 5/2 کیلو گرم می باشد. رنگ بدن این پرنده آبی مایل به خاکستری است. تاجهای زیبا و تور مانند مانند، سینه خرمائی مایل به قرمز رنگین کمانی...
كبوتر از دير باز به عنوان پيام آور شادي و سمبل صلح و آرامش شناخته شده است و امروزه ميليونها نفر در سراسر جهان به امر پرورش و تربيت اين پرنده زيبا مشغولند و به آن عشق مي...
این پرنده زیبا از خانواده کبوتر سانان است که معمولا در دشتها و بیشه ها در جلوی نور آفتاب استراحت می کند.لقمری چینی پرنده‌ای به طول ۱۹ تا ۲۱ سانتی‌متر است.
دم این پرنده درازتر از دم قمری معمولی به نظر می رسدو سطح پشتی آن قهوهای کمرنگ است . در پشت گردن این پرنده یک نیم طوق سیاه رنگ وجود داردو چشمانش قرمز رنگ است.