سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7080

مشخصات کلی

سيد رسول هاشميان
سیدحسن
1350
مدیر منطقه ناژوان
1399/03/15 06:57

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
مراکز فرهنگی سازمان رفاهی تفریحی مدیر هماهنگی13921393
روابط عمومی شهرداری اصفهان معاون13941395
شهرداری های خوراسگان، شاهین شهر و فولادشهر معاون اداری مالی13951396
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 813961397
شهرداری اصفهانمدیر منطقه ناژوان1398درحال خدمت