خانواده باقرقره ییان/Pteroclidae

 این تیره پرندگانی شبیه کبوتر را در بر می‌گیرد که عموما به رنگ شنی یا خاکی رنگی دیده می‌شوند. غیر آبزی اند و در حالت استراحت به دشواری می‌توان آنها را دید . زیستگاه آنها عمدتا مناطق بیابانی و خشک است. پروازی مستقیم و سریع دارند. در این گونه پرندگان نر و ماده ها هم شکل نیستند و برای نوشیدن آب به صورت گله ای مسافت زیادی را تا منبع آب طی می‌کند . روی زمین آشیانه می سازند و از دانه ها، میوه ها ،جوانه گیاهان و حشرات کوچک تغذیه می کنند

 

This genus includes pigeon-like birds, which are usually seen in sandy or earthy colors. They are non-aquatic and can hardly be seen at rest. Their habitat is mainly desert and arid areas. They have a direct and fast flight. In this species, male and female birds are not shaped and travel a long distance to the water source to drink water in flocks. They nest on the ground and feed on seeds, fruits, plant buds and small insects.

يشمل هذا الجنس الطيور الشبيهة بالحمام والتي تظهر عادة بألوان رملية أو ترابية. إنها غير مائية ولا يمكن رؤيتها في حالة الراحة. موطنهم في الأساس هو المناطق الصحراوية والقاحلة. لديهم رحلة مباشرة وسريعة. في هذا النوع ، لا تتشكل الطيور من الذكور والإناث وتقطع مسافة طويلة إلى مصدر المياه لشرب الماء في القطعان. يعششون على الأرض ويتغذون على البذور والفواكه وبراعم النباتات والحشرات الصغيرة