خانواده توکانها /Ramphastidae

 مهمترین ویژگی برجسته این گونه از پرندگان نوک حجیم و رنگارنگ آنهاست .نوک این پرنده در ظاهر سنگین به نظر می‌رسد، ولی به خاطر وجود کیسه های هوایی در آن فوق‌العاده سبک است. جنس نر و ماده این پرنده از لحاظ رنگ آمیزی هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. پر و بال پرنده سیاه است و فقط در ناحیه گلوی پرنده پرهای سفید رنگ قابل مشاهده است. توکانها غذا را به وسیله راس نوک خود برداشته و سپس آن را به طرف بالا پرتاب کرده و مجدداً می بلعند تا غذا وارد حلقشان شود.

امروزه در حدود ۳۵ گونه از توک آنها در جهان زندگی می‌کنند که غالباً می‌توان آنها را فقط در نقاط مرکزی و جنوبی آمریکا مشاهده کرد.

 

The most important feature of this species of birds is their large and colorful tip. The tip of this bird looks heavy, but it is extremely light due to the presence of air bags in it. Males and females of this bird are not different in terms of color. The feathers and wings of the bird are black and only white feathers are visible in the throat area of ​​the bird. The toucans pick up the food with the tip of their tip and then throw it upwards and swallow it again so that the food enters their throat.

أهم ما يميز هذا النوع من الطيور هو طرفها الكبير والملون ، ويبدو طرف هذا الطائر ثقيلاً ، لكنه خفيف للغاية بسبب وجود الأكياس الهوائية فيه. لا يختلف ذكور وإناث هذا الطائر من حيث اللون. ريش وأجنحة الطائر أسود والريش الأبيض فقط مرئي في منطقة حلق الطائر. يلتقط الطوقان الطعام بطرف طرفه ثم يرميه لأعلى ويبتلعه مرة أخرى حتى يدخل الطعام إلى حلقه.

اليوم ، هناك حوالي 35 نوعًا من التوك تعيش في العالم ، وغالبًا ما توجد فقط في أمريكا الوسطى والجنوبية.

Today, there are about 35 species of Tuk living in the world, often found only in Central and South America.