خانواده جغدیان/Strigidae

اعضای این خانواده پرندگان شکاری و شب پروازند که برخی از گونه‌های آنها در روز نیز شکار می کنند. آنها دارای بال های بلند و گرد، دم کوتاه، پاهای پره دار، سر بزرگ با چشمانی بزرگ در جلو صورت ،منقاری قوی و قلاب مانند و چنگال های تیز و قوی هستند . معمولاً نر و ماده هم شکل هستند ولی پرنده ماده بزرگتر است. 

Members of this family fly birds of prey, some of which also hunt during the day. They have long, round wings, short tails, winged legs, a large head with large eyes in front of the face, a strong, hooked beak, and sharp, strong claws. Males and females are usually the same shape, but the female bird is larger.

 

يطير أفراد هذه العائلة الطيور الجارحة ، وبعضها يصطاد أيضًا خلال النهار. لديهم أجنحة طويلة مستديرة وذيول قصيرة وأرجل مجنحة ورأس كبير مع عيون كبيرة أمام الوجه ومنقار قوي معقوف ومخالب حادة وقوية. عادة ما يكون الذكور والإناث من نفس الشكل ، لكن أنثى الطائر أكبر