خانواده حواصیلیان/Ardeidae

این خانواده پرندگان با منقاری نوک تیز و بال های پهن و گرد را در بر می‌گیرد که هنگام پرواز گردن را روی شانه جمع می‌کنند. دمشان نسبتاً کوتاه است و نر و ماده همشکل هستند. در فصل تولید مثل منقار و پاها تغییر رنگ پیدا می‌کند. به تغذیه در آب‌های کم عمق خو گرفته و عمدتاً از ماهی، دوزیستان، نرم تنان و سخت پوستان ،حشرات و گاهی نیز از جوندگان کوچک و جوجه سایر پرندگان تغذیه می‌کنند. زیستگاهشان عمدتاً در مناطق حاره و نیمه حاره است و در قطب‌های یافت نمی‌شوند.

 

This family includes birds with pointed beaks and wide, round wings that gather around the neck during flight. Their tails are relatively short and the male and female are the same shape. During the breeding season, the beak and legs change color. They are accustomed to feeding in shallow water and feed mainly on fish, amphibians, mollusks and crustaceans, insects and sometimes small rodents and chicks of other birds. Their habitat is mainly in the tropics and subtropics and they are not found in the poles.

 

تشمل هذه الفصيلة طيور ذات مناقير مدببة وأجنحة عريضة مستديرة تتجمع حول الرقبة أثناء الطيران. ذيولها قصيرة نسبيًا والذكر والأنثى لها نفس الشكل. خلال موسم التكاثر ، يتغير لون المنقار والساقين. لقد اعتادوا على التغذية في المياه الضحلة ويتغذون بشكل رئيسي على الأسماك والبرمائيات والرخويات والقشريات والحشرات وأحيانًا القوارض الصغيرة والكتاكيت من الطيور الأخرى. موطنها بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ولا توجد في القطبين.