خانواده خرمابلبلان/Pycnonotidae

اعضای این خانواده پرندگانی با اندازه متوسط، اغلب اجتماعی با رنگ آمیزی زیبا و دم نسبتاً بلند هستند. این خانواده در برگیرنده ۱۳۰ گونه پرنده از جمله بلبل خرماها می باشد . در زبان انگلیسی به اعضای این خانواده bulbul می‌گویند

The members of this family are medium-sized birds, often social with beautiful coloration and relatively long tails. This family includes 130 species of birds, including date nightingales. In English, members of this family are called bulbul.

أفراد هذه العائلة هم طيور متوسطة الحجم ، وغالبًا ما تكون اجتماعية ذات ألوان جميلة وذيل طويل نسبيًا. تضم هذه الفصيلة 130 نوعًا من الطيور ، بما في ذلك العندليب. في اللغة الإنجليزية ، يطلق على أفراد هذه العائلة اسم بلبل.