خانواده فلامینگوییان/Phoenicopteridae

این خانواده پرندگانی کنار آب چر هستند و پاها و گردن دراز دارند . منقارشان شکل خاص دارد و به پایین برگشته است. آنها به رنگ‌های زیبای صورتی مایل به قرمز و سفید دیده می‌شود و پاهایشان قرمز رنگ است . پرنده های جوان به رنگ دودی چرک با پاهای قهوه‌ای دیده می‌شوند . این پرندگان در زیستگاه های ساحلی ، دریاچه های نمک، سواحل گلی و باتلاقی تولید مثل می کنند.

This family is waterfowl with long legs and necks. Their beaks have a special shape and are turned down. They are seen in beautiful reddish-white colors and their legs are red. Young birds are seen in a smoky pus color with brown legs. These birds breed in coastal habitats, salt lakes, mud beaches and swamps.

هذه العائلة من الطيور المائية ذات الأرجل الطويلة والرقبة. مناقيرهم لها شكل خاص ويتم رفضها. يتم رؤيتهم بألوان بيضاء ضاربة إلى الحمرة جميلة وأرجلهم حمراء. تظهر الطيور الصغيرة بلون صديد مدخن وأرجل بنية. تتكاثر هذه الطيور في الموائل الساحلية والبحيرات المالحة والشواطئ الطينية والمستنقعات.