خانواده کبوتریان/Columbidae

این خانواده پرندگان تند پرواز با بال های نوک تیز و دم نسبتاً بلند را در بر می گیرد. در این خانواده کبوترها پرجثه تر و بزرگ تر از قمریها هستند . سر کوچک و گردن کوتاه است . روی زمین یا روی درخت به سر برده و در شکاف سنگها ،درون چاه ها و بر روی درختان آشیانه می سازند. جوجه های خود را از شیر چینه دان خود تغذیه می‌کنند و غذایشان عمدتاً دانه، میوه و گاهی سبزیجات است و از برخی گونه های حشرات ،کرم ها و حلزون ها نیز تغذیه می کنند.

This family includes fast-flying birds with pointed wings and relatively long tails. In this family, pigeons are larger and larger than the moons. The head is small and the neck is short. They live on the ground or on a tree and nest in crevices in rocks, in wells and on trees. They feed on their stratified milk and feed mainly on grains, fruits, and sometimes vegetables, as well as some species of insects, worms, and snails.

 

تضم هذه الفصيلة طيورًا سريعة الطيران بأجنحة مدببة وذيول طويلة نسبيًا. في هذه العائلة ، الحمام أكبر وأكبر من الأقمار. الرأس صغير والرقبة قصيرة. إنهم يعيشون على الأرض أو على شجرة ويعششون في شقوق الصخور وفي الآبار والأشجار. تتغذى على حليبها الطبقي وتتغذى بشكل أساسي على الحبوب والفواكه والخضروات في بعض الأحيان ، وكذلك بعض أنواع الحشرات والديدان والقواقع.